25 maja 2018

polityka prywatności

Celem przechowywania i przetwarzania danych (adres mailowy, imię, nazwisko, nazwa Państwa firmy, telefon służbowy) jest prowadzenie działalności biznesowej przez firmę DICK PAWILONY WOJCIECH PAPROTA.

DICK PAWILONY WOJCIECH PAPROTA nie zamierza udostępniać Państwa danych stronom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane nie są i nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z firmą DICK PAWILONY WOJCIECH PAPROTA. W razie ustania takich relacji, dane będą skasowane z Bazy. Przysługuje Państwu  prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.